Acıdan kaçtığında kalp çiçeği kapanır
          acı çekmek istemiyorum, yaşlanmak istemiyorum, hastalanmak istemiyorum

Tedirgin halin gölgeyi büyütür
          haksız olmak istemiyorum, suçlanmak istemiyorum, eleştirilmek istemiyorum, sorgulanmak istemiyorum

Başka yöne bakmak faydasız
          utanmak istemiyorum, yüzleşmek istemiyorum, yanlış anlaşılmak istemiyorum,  hata yapmak istemiyorum, küçümsenmek istemiyorum,  dışlanmak istemiyorum

Suda mürekkep lekesi inatçı
          sorun istemiyorum, tehdit istemiyorum, zorlanmak istemiyorum

Kaçıp gitmek faydasız
          yok olmak istemiyorum, sıkılmak istemiyorum, sıradan olmak istemiyorum

Peşinden akar istenmeyen
          unutulmak istemiyorum, belirsizlik istemiyorum, güçsüz olmak  istemiyorum, yorulmak istemiyorum

Kesip atmak imkansız
          düzensizlik istemiyorum, itaatsizlik istemiyorum

Kılıç işlemez gölgeye
          bu seni istemiyorum

İnkar, kaçış, kavga
          bu beni istemiyorum

İstenmeyen acıtır
          kabul etmek istemiyorum

Hayattan kaçtığında kalp çiçeği kapanır

Nefes al

Kaçtığım ne?
İstemediğim ne?

Kokusu var mı?
Dokusu, ısısı, rengi, şekli, sesi, nabzı, kalbi?

Kalp mi?
İki çiçek açılır
İçeri sızan yabancı değil
Suya su karışır