Ellerim kanatlarımdır
Kanatlarım kalem tutar
Tutmayı bırak
Yazdığın doğru değil

Nefes ver
Hikayeyi bırak
Özgürlük

Zihnim kanatlarımdır
Kanatlarım havayı iter
İtmeyi bırak
İttiğin başkası değil

Nefes al
Dokun, buluş
Hikayeye inanmadan, anlatana karış
Sevgi

Direnmediğimde kimim
Çabasız kimlik olmaz
Ortaya süzül
Kanatlarını hiçliğe bırak
Boşlukta varlık olmaz

Hiç heptir
Bırakan dokunur

Boşluk açık kapıdır
Karanlık ışığı doğurur
Hareketi merkez döndürür

Beden hep doğar
Dünya hep doğar
Sessizlik kanat çırpar