Tai Chi Eğitmen Eğitimi, Şubat 2024 – Aralık 2025

Online ve yüz yüze teorik ve pratik çalışmalardan oluşan Tai Chi eğitmen eğitimi benimle Çigong veya Tai Chi çalışan ve bu eğitime hazır olduğunu düşündüğüm öğrencilerin katılımına açıktır. İlgilenen öğrencilerim ön kayıt için bana ulaşabilir. Kayıt ve eğitim süreci şöyledir:

 • Kasım 2023: Ön kayıtların alınması (son gün 30 Kasım Perşembe)
 • 1 Aralık 2023 – 5 Ocak 2024: Kayıtların ve eğitim programının kesinleşmesi, ilk taksitlerin yatırılması.
 • 13 Şubat 2024 – Aralık 2025: Online ve yüz yüze eğitim

2024 Yılı Taslak Eğitim Programı

Online Tai Chi Dersi ve Tai Chi ve Çigong Teori

Çalışmanın ilk yarısında ısınma hareketleri, Yang Stili Tai Chi, Li Stili Sekiz Brokar eğitimi yapılacak, 5 dakikalık ihtiyaç molasından sonraki bölümde de Tai Chi ve Çigong’un temelini oluşturan zihin, beden, enerji, dantien, meridyenler, temel enerji noktaları, wuji, taiji, yin-yang, enerjinin değişimleri, Dao, insan-doğa ilişkisi gibi kavramlar; Tai Chi ve Çigong’un insan bedenine ve harekete yaklaşımı; Çigong, Tai Chi, içsel savunma sanatları ve geleneksel Çin Tıbbının kısa tarihçesi, gelişimi ve bunları etkileyen düşünce akımları (Daoculuk, Konfüçyusçuluk, Budizm, Zen, modern Çin) paylaşılacaktır. Genel katılıma açıktır.

13, 27 Şubat / 5 Mart / 16, 30 Nisan / 14 Mayıs / 4 Haziran / 17 Eylül / 1 Ekim / 29 Ekim /12 Kasım / 3, 10 Aralık Perşembe 20:00-21:00 Türkiye Saati

Online Tai Chi Eğitmen Pratiği

Sadece eğitmen eğitimindeki öğrencilerin katılacağı bu derslerde eğitmen adayları genel katılıma açık derslerde öğrendikleri çalışmaları uygulamalı olarak yaptırıp anlatacaklar ve ardından gruptan geri bildirim alacaklar. Kalan zamanda soru-cevap, düzeltme ve derinleştirme yapılacak.

19 Mart, 28 Mayıs, 15 Ekim, 26 Kasım, 17 Aralık Perşembe 19:00-21:00 Türkiye Saati

Online Çigong ve Çember

Çalışmanın ilk yarısında Ağaç Duruşları Çigongu (ısınma hareketleri, duruşlar, adımlar, güç testi, kendi kendine masaj, enerjiyi yönlendirme, bedenin belli bölgelerine enerji verme, bedeni esnetme ve rahatlatma hareketleri, kapanış), Bagua adımları, Lam Stili Sekiz Brokar eğitimi verilecek, 5 dakikalık ihtiyaç molasından sonraki çember bölümünde meditasyon, şifa, enerji çalışmaları ve sohbet olacaktır. Genel katılıma açıktır.

8, 15, 22 Şubat / 7, 14, 21 Mart / 2, 9, 16 Mayıs / 19, 26 Eylül / 3, 24, 31 Ekim / 7, 28 Kasım Perşembe 19:00-21:00 Türkiye Saati

Tai Chi eğitmen eğitimi öğrencileri ilk 7 derse baştan sona, 9 Mayıs’tan itibaren ise sadece ikinci yarısına (20:00-21:00 Çember) katılmak zorundadırlar. Dileyenler Çigong bilgilerini geliştirmek için ücret ödeyerek ilk yarıdaki Çigong pratiğine de katılabilirler.

Yüz Yüze Eğitim

9-11 Haziran ve 20-22 Ekim tarihlerinde yapılacak bu çalışmaların biri Kıbrıs’ta, diğeri de ön kayıtlar alındıktan sonra belirlenecek bir yerde yapılacaktır. Genel katılıma açık bu buluşmalarda eğitmen adayları asistanlık yapacaktır. Önceden eğitimini tamamlamış olan Tai Chi eğitmenleri ücret karşılığı bu iki çalışmadan herhangi birine katılarak yıllık eğitmen güncelleme eğitimlerini yapmış olur.

Tai Chi eğitmen eğitiminin açılması için en az 5 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Çalışmaların içerik, tarih ve yerleri yeterli kayıt alındıktan sonra gerekirse gözden geçirilip kesinleşecektir.

2025 Yılı Eğitim Programı

Grubun yıl içindeki gelişimi ve ihtiyaçları değerlendirilip 2024 yılının sonundan önce paylaşılacaktır.

Ücret

Tai Chi eğitmen eğitiminin ücreti Ocak 2024’ten Aralık 2025’e kadar 24 aylık taksitle ödenecektir. Taksitler her ayın 5’ine kadar yatırılacaktır.

 • Ocak-Haziran 2024 aylık taksitler: 4,500 TL
 • Temmuz-Aralık 2024 aylık taksitler: 4,500 TL’ye 2024 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyon oranı (TÜFE) eklenecektir
 • Ocak-Haziran 2025 taksitleri: 4,500 TL’ye 2024 yılının toplam enflasyon oranı (TÜFE) eklenecektir
 • Temmuz-Aralık 2025 taksitleri: Ocak-Haziran 2025’te ödenen taksitlere 2025 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyon oranı (TÜFE) eklenecektir

Ücrete yukarıda belirtilen tüm online ve yüz yüze eğitimler dahildir. Yüz yüze eğitimlere katılmak için gereken ulaşım, yeme, içme, konaklama ücretlerini katılımcılar kendileri karşılayacaktır.

Hem Tai Chi hem Çigong eğitmen eğitimine katılanlar için Ocak-Haziran 2024 aylık taksitleri 7,000 TL’dir. Altı ayda bir yapılan artışlar bu rakama enflasyon eklenerek hesaplanacaktır.

Koşullar ve Tai Chi Eğitmeni Sertifikası

Tai Chi eğitmen eğitimi Tai Chi eğitmeni olmak isteyenler veya eğitim vermeyi düşünmese bile Tai Chi becerilerini ve zihin, beden, enerji farkındalığını geliştirip sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak isteyenler içindir.

 • Eğitmen eğitimine başlamak öğrencinin eğitimi tamamlamasını veya eğitmen olmasını garanti etmez. Günlük Tai Chi ve temel Çigong pratiği, tüm derslere eksiksiz katılım ve Tai Chi hareketlerine, öğrenmeye ve öğretmeye yatkınlık şarttır.
 • Yapacağımız Tai Chi çalışmalarının süre ve seviyesi giderek artacağı için öğrenciler günde ortalama bir saat Tai Chi ve temel Çigong pratiği yaparak kendilerini geliştirmelidir.
 • Online derslerde video kaydı alınmayacaktır. Herhangi bir online dersi kaçıran öğrencinin bir sonraki online dersten önce güncel ücreti karşılığı birebir çalışma alarak grubu yakalaması gerekir. Bir yılda en fazla 5 ders bu şekilde telafi edilebilir. 5’ten fazla online ders kaçıran öğrenci eğitmen eğitimi programından çıkarılır.
 • Yüz yüze çalışmalardan herhangi birini çok ciddi bir engeli olmadan kaçıran öğrenci eğitmen eğitimi programından çıkarılır. Geçerli bir gerekçeden dolayı yüz yüze çalışmayı kaçıran öğrencinin hangi koşullarda eğitime devam edebileceği o örneğe özel olarak değerlendirilir.
 • Gruba veya eğitim programına uyum sağlayamayan öğrenciler programdan çıkarılır.
 • Herhangi bir nedenle eğitmen eğitimi programından çıkan veya çıkarılan öğrencilere o güne kadar ödenen taksitlerin iadesi yapılmaz, geriye kalan taksitleri ödemesi talep edilmez.
 • Eğitmen eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Yang Stili Tai Chi Eğitmeni” sertifikası alır ve 8, 16, 24 Adım Yang Stili Tai Chi ve Li Stili Sekiz Brokar eğitimi vermeye hak kazanır. Diğer Tai Chi formlarının eğitimini vermek isteyen öğrenciler o formlara ait eğitmen eğitimi açılması durumunda ilgili eğitimi tamamlayarak o Tai Chi formlarının eğitimini de vermeye başlayabilir.
 • Sertifika bir yıl geçerlidir, bir kez ve ücretsiz olarak verilir. Yıllık eğitmen güncelleme çalışmasına katılan eğitmenlerin Tai Chi eğitimi verme yetkisi bir yıl daha uzatılır ve bilgileri web sitemde paylaşılır.
 • Süreç içerisinde grubun ilerlemesine bağlı olarak eğitim içeriğinde, süresinde, tarihlerinde ve yöntemlerinde değişiklik olabilir.
 • Genel katılıma açık çalışmalarda Türkçe bilmeyen katılımcı olması durumunda ders Türkçe ve İngilizce anlatılır. Dışarıdan katılıma kapalı çalışmalar, teori ve çemberler sadece Türkçe’dir.