Çigong (Chi Kung veya Qigong diye de yazılır), ağaç duruşları ve farkındalıkla yapılan hareketlerle sağlığı güçlendirip uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıları azaltan, huzur, güç, enerji ve dayanıklılığı arttıran bir yaşam enerjisi egzersizidir.

Qi (hava, nefes, enerji) ve Gong (hüner, sonuç, hizmet, çalışma) kelimeleriyle oluşturulan Qigong aynı zamanda Geleneksel Çin Tıbbının dört uygulamasından biridir. 1989 yılında Çin’deki Batı tıbbı hastahaneleri Çigong’u hastalıkların tedavisinde uygulanabilecek standart bir tıbbi teknik olarak resmen tanıdı ve 1996 yılında Çin’in ulusal sağlık planına alındı.

Çigong Eğitimi

Online olarak veya Kıbrıs’ta yüz yüze verdiğim Çigong eğitimleri şunlardır:

Ağaç Duruşları Çigongu (Zhan Zhuang Qigong)

Ağaç Duruşları (Zhan Zhuang), enerji toplamak ve vücudun enerji merkezlerini canlandırmak için en etkili Çigong çalışmasıdır. Ayakta, oturarak veya yatarak yapılabilen bu duruşlarda metabolizma hızlanır, solunum derinleşir, zihin gevşer ve beden güçlenir. Ağaç Duruşları Çigong sistemi Ağaç Duruşları (Zhan Zhuang), Güç Testi (Shili), Çigong Adımları, Güç Patlaması (Fali), Yapışkan Eller (Tui Shou), Enerji Dansı (Jian Wu), Bagua Adımları, Dantien güçlendirme çalışmalarını içerir.

Ağaç Duruşları Çigongunu ve Da Cheng Chuan (Yiquan diye de bilinir) savunma sanatını geliştiren kişi Wang Xiang Zhai’dır (1885-1963). Onun öğrencisi Profesör Yu Yong Nian (1920-2013) Ağaç Duruşları Çigongunu (Zhan Zhuang Qigong) Pekin’de çalıştığı hastanede bir tedavi yöntemi olarak kullanıp bilimsel yöntemlerle insan sağlığına etkilerini araştırıp yayınlamıştır. Profesör Yu’nun öğrencisi Lam Kam Chuen Tai Chi’nin Londra Eğitim Kurumu müfredatına alınmasını sağlayıp Londra’daki ilk resmi Tai Chi eğitmeni olan ve 1987’den itibaren Çigong’u Avrupa’ya tanıtan ustadır. Lam Kam Chuen’in öğrencisi Tarık Tekman 2001’de Çigong ve Tai Chi öğrenmeye, 2008’de Çigong eğitimi ve eğitmenlik eğitimi vermeye başlamıştır.

Wang Xiang Zhai, Yu Yong Nian, Lam Kam Chuen, Tarık Tekman

Wang Xiang Zhai, Yu Yong Nian, Lam Kam Chuen, Tarık Tekman

Sekiz Brokar (Baduanjin)

Enerji kanallarını esnetip açan geleneksel bir içsel esneme çigongu olan Sekiz Brokar (Baduanjin) vücuttaki enerji kanallarını açarak iç organları, bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirir, esnekliği artırır, deri altı yağ dokusunu azaltır ve sağlığın korunmasına yardımcı olur. General Yue Fei’in geliştirdiğine inanılan Baduanjin’den MS 1150 yılındaki bir yazıda bahsedilmekte, 1300 yılına ait bir kitapta da tüm hareketlerin resimleri yer almaktadır. Covid-19 salgınının başından beri Çin’de halkın ve sağlık personelinin bağışıklığını güçlendirmek için okullarda, iş yerlerinde, hastanelerde ve medyada yapılması en çok önerilen egzersizdir.

Daoyin Yang Sheng Gong Shi Er Fa

12 Metodluk Daoyin Yangsheng Gong her yaşa uygun, Tai Chi’yi andıran zarif ve akıcı hareketleriyle iç organları, meridyenleri ve enerjiyi güçlendirmeye yardım eden bir Çigong egzersizidir.

Prof. Zhang Guangde’nın (1931-2022) geleneksel Çin tıbbı, meridyenler, yin-yang ve enerjinin beş evresi prensiplerine dayanarak geliştirdiği, öğrenmesi kolay bu 12 hareket geleneksel Daoyin çalışmaları olan Baduanjin (Sekiz Brokar) ve Yijin Jing’e (Kas/Tendon Değişim Klasiği) göre daha akıcıdır.

Daoyin: (enerjiyi) yönlendirme, (bedeni) esnetme
Yangsheng: yaşam bakımı
Gong: çalışma
Shi Er Fa: 12 yöntem

Altı iyileştirici Ses

Daocu ilkelere dayanan geleneksel bir egzersizdir. Her bir sesin titreşimi belli bir iç organın işlevini uyararak bedende yin-yang dengesini elde etmek için kan ve enerji dolaşımını düzenlemeye yardım eder. Enerji seviyesini artırıp fiziksel ve duygusal iyileşmeyi ve dengeyi güçlendirir; kronik hastalıkları, kan ve enerji dolaşımını, kalp-damar sistemini, solunum fonksiyonunu ve tepki sürelerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Göz Canlandırma Çigongu (Ming Mu Gong)

Göz Canlandırma Çigongu (Ming Mu Gong), fiziksel hareket, meridyen, göz ve akupunktur noktaları masajı ve enerji egzersizleriyle gözleri ve iç organları güçlendirmeye yardım eder.

Orta Kanal Çigongu

İnsan vücudunda oluşan ilk enerji kanalı ve bedendeki enerji merkezlerini besleyen ana meridyen olan orta kanal omurganın içinden geçer. Orta kanal ve ona eşlik eden iki yardımcı kanalı basit hareketlerle açıp vücutta enerji akışını kolaylaştıran bir egzersiz olan Orta Kanal Çigongu, sağlık ve enerjiyi güçlendirir, omurgayı hizalar, baş, boyun, sırt ve bel ağrılarını gidermeye yardımcı olur.

Çigong Eğitmen Eğitimi

Benimle bir süredir Çigong çalışan ve eğitmen eğitimine başlamaya hazır olduğunu gördüğüm öğrencilerden en az beş kişilik bir grup oluştuğunda açılır ve iki yıl sürer.

Çigong’un sağlığa etkileriyle ilgili bilimsel araştırmalar

Uyku Apnesi için geliştirdiğim Çigong ve Tai Chi dizisiyle ilgili araştırma

Uyku apnesi hastalarının solunumlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için oluşturduğum yaklaşık 60 dakikalık Çigong ve Tai Chi hareket dizisini İstanbul’daki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uyku Bozukları Merkezi’nde 2016-2017 yıllarında obstruktif uyku apnesi olan 25 yetişkin hasta 12 hafta boyunca haftada 3 kez öğrencilerimden Gülhan Yılmaz Gökmen eşliğinde ve haftada 2 kez de kendi başlarına yaptı. Karşılaştırma amacıyla seçilen benzer özelliklere sahip 25 yetişkin hastaya da haftada 5 kez ev egzersizi verildi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında uyku apnesi için geliştirdiğim Çigong ve Tai Chi hareketlerini yapan hastaların uyku apneleriyle gündüz uyuklamalarının azaldığı ve öznel uyku kalitelerinin arttığı tespit edildi. Türkiye’de Tai Chi ve Çigong’la ilgili yapılan az sayıdaki bilimsel araştırmadan biri olan bu çalışmanın sonuçları.

Çigong’la ilgili diğer bilimsel araştırmalar

 1. Yaşlanmayı hızlandıran kronik medikal problemlerde Qigong’un sağlığı ve birçok vücut fonksiyonunu iyileştirmesi ve yaşlanmayı ters çevirmesi. Yüksek tansiyon ve kanserin ilaçla tedavisini desteklemesi.
 2. Çigong’un kronik hastalık ve depresyonu olan yaşlılarda depresyonu geçirebilmesi ve sağlığı iyileştirebilmesi.
 3. Çigong ve Tai Chi’nin yaşlılarda fiziksel fonksiyonları iyileştirmesi; tansiyonu, düşme riskini, depresyonu ve anksiyeteyi azaltması.
 4. Çigong’un anti-depresif etkisi
 5. Tıbbi Çigong’un kanser hastalarının tedavisini destekleyici bakım olarak yaşam kalitesini ve ruh hali ve yorgunluk parametrelerini iyileştirmesi ve iltihabı azaltması.
 6. Çigong’un akyuvarlar ve lemfosit sayısını, kalp atım hacmini ve “peak early transmitral filling velocity” ile “peak late transmitral filling velocity”yi ve zorlamalı solunum kapasitesini arttırması; toplam kolesterolü, sistolik ve diyastolik kan basıncını ve depresif ruh halini azaltması.
 7. Sekiz Brokar’ın fiziksel esnekliği arttırması, kilo ve vücut kitle indeksini düşürmesi.
 8. Tip-2 diyabetli yaşlılarda Sekiz Brokar’ın denge, bedensel esneklik ve glükoz metabolizmasına olumlu etkisi, fiziksel fonksiyon, kol ve bacak gücü, eklem esnekliğini arttırması, sinirleri güçlendirmesi ve glükoz ve lipid parametreleerini iyileştirmesi.
 9. Sekiz Brokar’ın yaşam kalitesi, uyku kalitesi, denge, gövde esnekliği, sistolik ve diastolk tansiyon ve dinlenme sırasındaki kalp atım hızına faydası.
 10. Lise öğrencilerinde Sekiz Brokar’ın kalp-solunum dayanıklılığını, bacak propriyosepsiyon fonksiyonunu, esnekliği, bacaklardaki patlayıcı gücü ve dikkati arttırması.
 11. Sekiz Brokar’ın orta yaşlı kadınları kemik erimesinden koruması

Çigong ve Tai Chi Müziği